Program

13:00                   zahájení akce

13:00 – 17:00       sportování na jednotlivých disciplínách, doprovodné zábavné aktivity
                           (fotokoutek, malování na obličej, skákací hrad, občerstvení, aj.)

13:30 – 14:15       vystoupení kapely EMA

14:20                   vystoupení dětí z DD

14:20 – 14:50       dětské běhy na 100 m a 300 m
14:20                   300 m ročníky 2006 + 2007
14:25                   300 m ročníky 2008 + 2009
14:30                   300 m ročníky 2010 + 2011
14:35                   100 m ročníky 2012 + 2013
14:40                   100 m ročníky 2014 + 2015

15:00                   běh na 1 000 m

15:30                   vystoupení dětí z DD

16:00                   běh na 5 000 m o pohár starosty MČ Praha 4

16:30                   vystoupení dětí z DD

16:45                   slavnostní vyhlášení vítězů běhů na 1 000 m a 5 000 m na pódiu

17:00 – 17:45       vystoupení kapely MIXLE V PIKSLE

18:00                   TOMBOLA - slosování o hodnotné ceny

19:00                   oficiální konec akce

Pořadatel si vyhrazuje právo na případně změny programu.