O DDŠ

DEJME DĚTEM ŠANCI je nezisková organizace poskytující komplexní pomoc konkrétním dětem a mladým lidem z dětských domovů na území celé České republiky. Zaměřujeme se zejména na podporu dospívajících dětí na jejich cestě k samostatnosti. Usnadňujeme jim úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského domova.

Pro děti vyhledáváme podporovatele, kteří jim spoří peníze pro vstup do samostatného života, podporujeme děti při studiu, plníme jim opodstatněná přání spojená se studiem, smysluplným trávením volného času nebo nápravou zdravotního hendikepu, který nehradí zdravotní pojišťovna.

Mladým dospělým poskytujeme startovací balíčky se základním vybavením domácnosti, pomáháme jim s hledáním ubytování a povolání po opuštění dětského domova. Nově také nabízíme ubytování ve startovacím bytě.

Spolupracujeme s 41 dětskými domovy v celé ČR. S vedením dětských domovů konzultujeme zařazení jednotlivých dětí do našich projektů, pro které je vaše podpora v dané oblasti potřebná. Starší děti a mladí dospělí mohou a podporu požádat sami.
S podporovanými studenty jsme v úzkém kontaktu a mohou se na nás kdykoliv s čímkoliv obrátit.

Financování naší organizace je založeno na podpoře fyzických osob a firemních dárců. Nečerpáme státní dotace ani peníze z ESF. Na naši činnost si částečně vyděláváme samofinancováním, zejména prodejem reklamních předmětů a pořádáním akcí jejichž prostřednictvím se o nás rovněž mají lidé možnost dozvědět.

Více o naší organizaci naleznete na: www.dejmedetemsanci.cz .


NEMŮŽETE SE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU ZÚČASTNIT?

Podpořit děti a mladé lidi z dětských domovů můžete i zasláním tzv. neadresného příspěvku.
Platbu můžete poukázat na účet projektu č. 6072121079/5500 pod v.s. 8888. nebo prostřednictvím platební karty přes
zabezpečený terminál České spořitelny.

Přispět