Běháme pro děti 2020

Od 1. do 30. 6. 2020 se mohli lidé ze všech koutů České republiky zapojit do projektu BĚHÁM PRO DĚTI. Vzhledem k mimořádným opatřením se stal 6. ročník akce internetovým projektem, který přinesl krásné výsledky. 

Zapojilo se 339 běžců a na podporu dětí přinesl projekt 174 166 Kč!

Všem běžcům, kteří se stali součástí tohoto krásného projektu, patří náš velký dík a doufáme, že se s některými z vás potkáme osobně v rámci 7. ročnku akce (nejen) Běhám pro děti. S vítězi jednotlivých kategorií se setkáme již v září v rámci 10. Benefičního večera DEJME DĚTEM ŠANCI, kde budou slavnostně vyhlášeni a dekorováni!

 

DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE POMÁHAT!


NEMŮŽETE SE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU ZÚČASTNIT?

Podpořit děti a mladé lidi z dětských domovů můžete i zasláním tzv. neadresného příspěvku.
Platbu můžete poukázat na účet projektu č. 6072121079/5500 pod v.s. 8888. nebo prostřednictvím platební karty přes
zabezpečený terminál České spořitelny.

Přispět