Běháme pro děti 2020

Od 1. do 30. 6. 2020 se mohli lidé ze všech koutů České republiky zapojit do projektu BĚHÁM PRO DĚTI. Vzhledem k mimořádným opatřením se stal 6. ročník akce internetovým projektem, který přinesl krásné výsledky. 

Zapojilo se 339 běžců, kteří na podporu vyběhali celkem 122 366 Kč!

Všem běžcům, kteří se stali součástí tohoto krásného projektu, patří náš velký dík a doufáme, že se s některými z vás potkáme osobně v rámci 7. ročnku akce (nejen) Běhám pro děti. S vítězi jednotlivých kategorií se setkáme již v září v rámci 10. Benefičního večera DEJME DĚTEM ŠANCI, kde budou slavnostně vyhlášeni a dekorováni!

 

DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE POMÁHAT!


NEMŮŽETE SE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU ZÚČASTNIT?

Podpořit děti a mladé lidi z dětských domovů můžete i zasláním tzv. neadresného příspěvku.
Platbu můžete poukázat na účet projektu č. 6072121079/5500 pod v.s. 8888. nebo prostřednictvím platební karty přes
zabezpečený terminál České spořitelny.

Přispět