Partneři

DEJME DĚTEM ŠANCI nečerpá a nikdy nečerpala státní dotace ani peníze z ESF (Evropské sociální fondy). Financování DEJME DĚTEM ŠANCI je založeno na podpoře fyzických osob, firemních dárců, nadací a nadačních fondů a samofinancování.

Pořádání akcí, jakou je např. Běhám pro děti přináší nezanedbatelnou podporu dětem a mladým lidem, kterým pomáháme, ale také se díky nim o nás dozví široká veřejnost a naleznou se noví podporovatelé konkrétních dětí z dětských domovů. 

Podpory našich partnerů si nesmírně vážíme. 

Velké poděkování patří všem, kteří nám pomáhají tento krásný projekt realizovat, zejména Nadaci ČEZ, za jejíž podpory projekt Běhám pro děti probíhá již od svého vzniku, tj. od roku 2015. Poděkování patří všem dalším partnerům, bez nichž by nebylo možné projekt v tomto rozsahu realizovat a hlavně všem účastníkům, kteří jeho prostřednictvím pomáhají dětem spolu s námi!

Nadace ČEZ

 

Partneři pro rok 2023:

 

 


NEMŮŽETE SE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU ZÚČASTNIT?

Podpořit děti a mladé lidi z dětských domovů můžete i zasláním tzv. neadresného příspěvku.
Platbu můžete poukázat na účet projektu č. 6072121079/5500 pod v.s. 8888. nebo prostřednictvím platební karty.

Chci pomoci


Neadresný příspěvek můžete zaslat také pomocí QR kódu.
Rádi Vám vystavíme Potvrzení o přijetí daru, kontaktujte nás na email: info@behamprodeti.cz