Partneři

Naše organizace nečerpá státní dotace ani peníze z ESF. Financování DEJME DĚTEM ŠANCI je založeno na podpoře fyzických osob, firemních dárců, nadací a nadačních fondů.

Pořádáme akce, jako Běhám pro děti, které přinesou nezanedbatelnou podporu dětem a mladým lidem, ale také se díky nim o nás dozví široká veřejnost a naleznou se noví podporovatelé dětí. 

Podpory našich partnerů si nesmírně vážíme, v této nelehké době dvojnásob. 

Velké poděkování patří všem, kteří nám pomáhají tuto krásnou akci realizovat, zejména Nadaci ČEZ, která tento krásný projekt významně podporuje již od jeho vzniku, od roku 2015. DĚKUJEME, že nám pomáháte pomáhat!


NEMŮŽETE SE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU ZÚČASTNIT?

Podpořit děti a mladé lidi z dětských domovů můžete i zasláním tzv. neadresného příspěvku.
Platbu můžete poukázat na účet projektu č. 6072121079/5500 pod v.s. 8888. nebo prostřednictvím platební karty přes
zabezpečený terminál České spořitelny.

Přispět